Ogłoszenia


[Rozmiar: 100635 bajtów]

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w załączeniu przedstawia informację dotyczącą organizacji uroczystości dnia Wszystkich Świętych 2020r.

 1. Zmiana w organizacji ruchu drogowego będzie obowiązywała od godziny 6:00 dnia 31 października (sobota) do godziny 22:00 dnia 1 listopada (niedziela).
 2. W dniach 30.10 (piątek) – 2.11 (poniedziałek) Cmentarz będzie czynny całą dobę. Od dnia 3.11 Cmentarz będzie zamykany o godz. 17:00 wg czasu zimowego, zgodnie z Regulaminem Cmentarza.
 3. Biuro ZCK czynne będzie w dniu 1 listopada w godz. od 8:00 do 16:00, aby umożliwić odwiedzającym zasięgnięcie informacji o lokalizacji grobu, stanie prawnym grobu lub uiszczenie opłaty.
 4. W dniu 1 listopada, w związku z obostrzeniami w strefie czerwonej, tradycyjny harmonogram Mszy Świętych na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco.
 5. W dniu 1 listopada, w godzinach 8:00 – 16:15 Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce jak co roku będzie prowadził kwestę celem zebrania środków finansowych na odnowę zabytkowych nagrobków wielickiej nekropolii.
 6. Coroczna kwesta organizowana przez Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce nie będzie przebiegała w tradycyjny sposób. Zbiórka środków na ratowanie zabytków wielickiej nekropolii odbędzie się do 3 skarbon umieszczonych na terenie cmentarza. Lokalizacja skarbon:
  • - przed Kaplicą – Domem Pogrzebowym,
  • - na bramie wejściowej od strony parkingu przy ul. Niecałej,
  • - na bramie wejściowej ul. Piłsudskiego.
 7. Całkowity zakaz prac kamieniarskich będzie obowiązywał od dnia 29.10 – 2.11.2020r.
 8. W dniu 1 listopada autobusy komunikacji miejskiej będą kursować wg rozkładu obowiązującego w niedziele i święta. Będzie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa nr 804, która będzie kursować tylko 1 listopada.
 9. Punkt Medyczny będzie znajdował się w budynku Kaplicy Głównej, czynny będzie w dniu 1 listopada od godziny 7:00 do 20:00.
 10. Lokalizacja punktów czerpania wody:
  • - studnia przy bramie głównej na Cmentarz od strony ul. Niecałej,
  • - studnia przy Kaplicy Głównej,
  • - kran od strony ul. Czarnochowskiej,
  • - studnia na „nowej części” Cmentarza.
 11. Lokalizacja toalet:
  • - parking przy ul. Niecałej,
  • - Kaplica Główna,
  • - droga pomiędzy „starą” i „nową” częścią Cmentarza,
  • - „nowa” część Cmentarza.
 12. W dniu 1 listopada będzie nieodpłatnie udostępniony parking pomiędzy ul. Słowackiego i Sienkiewicza, na tyłach sklepu „Biedronka”.Informacja o zmianie organizacji ruchu drogowego:

 • - jednokierunkowy ruch na ul. Czarnochowskiej oraz ul. Grottgera, na których dodatkowo wprowadzono możliwość zatrzymania po lewej stronie wzdłuż chodnika,
 • - zalecany dojazd do Cmentarza od strony Krakowa droga krajową nr 94 oraz ul. Czarnochowską,
 • - na ul. Grottgera oraz ul. Czarnochowskiej będą dodatkowe przystanki dla autobusów MPK. (ozn. D-15)
 • - ograniczenie prędkości wraz z zakazem zatrzymywania w ciągu ulicy Piłsudskiego,
 • - zamknięcie łącznika pomiędzy ul. Czarnochowską a ul. Piłsudskiego barierami.
Załączniki:KOMUNIKAT ZARZĄDU CMENTARZA KOMUNALNEGO

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników ZCK prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.

Apelujemy o skorzystanie z możliwości kontaktu z Zarządem drogą elektroniczną: cmentarz@zckwieliczka.pl oraz telefonicznie: 12-278-30-04, 697-123-100KOMUNIKAT ZARZĄDU CMENTARZA KOMUNALNEGO

.
Informacja dotycząca korzystania z Kaplicy – Domu Pogrzebowego

Na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1829) informujemy, iż, zgodnie z § 1pkt 6) lit b ww Rozporządzenia:

od dnia 17 października 2020 r. w strefie czerwonej obowiązującej na terenie powiatu wielickiego

w budynkach i innych obiektach kultu religijnego może znajdować się, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m 2 powierzchni,

W związku z powyższym w Kaplicy Głównej – Domu Pogrzebowym może znajdować się jednocześnie 5 osób z wyłączeniem oprócz osób sprawujących kult religijny oraz osób dokonujących pochowania z tytułu organizującego pochowanie zakładu pogrzebowego.

Jednocześnie uczestnicy ceremonii są zobowiązani do zakrywania ust oraz nosa.

Na zewnątrz, uczestnicy mają obowiązek przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie przy jednoczesnym stosowaniu osłony ust i nosa.

Termin pogrzebów, których ceremonie będą odbywały się w Kaplicy, będą ustalane z godzinnymi odstępami, tak aby możliwa była dezynfekcja pomieszczenia.
[Rozmiar: 100635 bajtów]

„Wykonanie remontu grobowca Emanuela Wintera – Marszałka Rady Powiatowej Powiatu Wielickiego” zostało wykonane przez Gminę Wieliczka, przy wsparciu finansowym z dotacji Powiatu Wielickiego w wysokości 50.000 zł.


[Rozmiar: 100635 bajtów]Lokalizator grobów


Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce informuje, że jest dostępna elektroniczna wyszukiwarka (lokalizator) grobów na wielickim Cmentarzu Komunalnym.


http://wieliczka.artlookgallery.com/grobonet/start.php


Lokalizator jest w dalszym ciągu dopracowywany i uaktualniany, wobec czego, uprzejmie prosimy o kierowanie uwag dotyczących nieprawidłowości mogących pojawić się w zasobach lokalizatora, poprzez formularz kontaktowy ZCK Wieliczka:


kontakt lub na adres: cmentarz@zckwieliczka.plKolumbarium


ZCK Wieliczka informuje, że w związku z wybudowaniem na „nowej” części cmentarza kolumbarium, istnieje możliwość wykupienia dzierżawy niszy urnowej.INFORMACJA

W miesiącach grudzień, styczeń, luty oraz marzec biuro Zarządu Cmentarza Komunalnego będzie czynne w poniedziałki do godziny 16:00, pozostałe dni bez zmian.


Z poważaniem
Dyrektor Zarządu Cmentarza Komunalnego
mgr Antoni SowaINFORMACJA

W związku z coraz częstszymi kradzieżami na terenie Cmentarza Komunalnego w Wieliczce bardzo prosimy wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich o zgłaszanie na Policję lub Straż Miejską wszystkich niepokojących zdarzeń których byli Państwo świadkami.

Jesteśmy odpowiedzialni za pamięć o naszych bliskich.


REAGUJMY!!!!


 • - Straż Miejska: 12-278-21-05 lub 986
 • - Policja: 12-289-12-11 lub 997
 • - ZCK: 12-278-30-04
Z poważaniem
Dyrektor Zarządu Cmentarza Komunalnego
mgr Antoni SowaINFORMACJA

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce przypomina dysponentom nieopłaconych grobów ziemnych zlokalizowanych na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce o konieczności opłaty cmentarnej.

Opłata ta jest dokonywana raz na 20 lat. Groby nie opłacone będą wykorzystywane do ponownego pochówku. Właściciele nagrobków ustawionych na nieopłaconych grobach są zobowiązani do ich usunięcia. Nagrobki nie usunięte w terminie do trzech miesięcy od daty upływu ważności opłaty cmentarnej będą demontowane przez Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.

Z poważaniem
Dyrektor Zarządu Cmentarza Komunalnego
mgr Antoni SowaZarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce

ul. Józefa Piłsudskiego 38
32-020 Wieliczka
tel/fax (012) 278 – 30 – 04


Biuro Zarządu Cmentarza mieści się na terenie Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w budynku kaplicy cmentarnej.


Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 8.00 – 16.00
sobota, niedziela - nieczynne

Cmentarz Komunalny otwarty jest w okresie letnim od godz. 6.00 do 21. W okresie zimowym od 7.00 do 17.00.