Ogłoszenia


[Rozmiar: 100635 bajtów]

Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego i urządzeń cmentarnych w Wieliczce.

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce informuje, że z dniem 1 lipca 2016 roku wszedł w życie nowy cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego i urządzeń cmentarnych w Wieliczce zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 czerwca 2016r.


1 Opłata za nienaruszalność grobu ziemnego dziecka do lat 6 (na 20 lat) oraz opłata prolongacyjna 125,00 zł
2 Opłata za nienaruszalność grobu ziemnego osoby powyżej 6 lat (na 20 lat) oraz opłata prolongacyjna 260,00 zł
3 Użytkowanie przez 50 lat gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,50m x 1,30 (pojedynczy) 1 188,00 zł
4 Użytkowanie przez 50 lat gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,50m x 2,30m (podwójny) 1 781,50 zł
5 Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,50m x 1,30m (pojedynczy) 1 080,00 zł
6 Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,50m x 2,30m (podwójny) 1 620,00 zł
7 Opłata związana z prowadzeniem budowy grobu murowanego o wymiarach 2,50m x 1,30m (pojedynczego) 237,60 zł
8 Opłata związana z prowadzeniem budowy grobu murowanego o wymiarach 2,50m x 2,30m (podwójnego) 356,40 zł
9 Zezwolenie na postawienie, remont lub wymianę nagrobka 120,00 zł
10 Zezwolenie na postawienie, remont lub wymianę nawierzchni 120,00 zł
11 Wjazd do otwarcia grobu murowanego lub rozbiórki nagrobka do pogrzebu 108,00 zł
12 Wjazd do kopania grobu bez konieczności rozbierania nagrobka lub w celu pochowania urny do grobu ziemnego lub niszy 54,00 zł
13 Udostępnienie terenu cmentarza na wjazd karawanem do pogrzebu 75,60 zł
14 Transport zwłok w obrębie cmentarza 54,00 zł
15 Korzystanie z kaplicy (za każdą rozpoczętą godzinę) 54,00 zł
16 Korzystanie z sali pożegnań (za każde rozpoczęte ½ godziny) 43,20 zł
17 Korzystanie z chłodni (za dobę) 59,40 zł
18 Opłata za wydanie zgody na przekazanie uprawnień do dysponowania grobem murowanym o wymiarach 2,50m x 1,30m (pojedynczym) 160,00 zł
19 Opłata za wydanie zgody na przekazanie uprawnień do dysponowania grobem murowanym o wymiarach 2,50m x 2,30m (podwójnym) 250,00 zł
20 Złożenie dyspozycji jednostronnej 108,00 zł
21 Dodatkowo zajęty grunt przy grobie ziemnym 108,00 zł
22 Dodatkowo zajęty grunt przy grobie murowanym 108,00 zł
23 Opłata za przydział miejsca pod grób murowany na nowej części cmentarza o wymiarach 2,50 m x 1,30 m (pojedynczy) 4 860,00 zł
24 Opłata za przydział miejsca pod grób murowany na nowej części cmentarza o wymiarach 2,50 m x 2,10 m (podwójny) 8 100,00 zł
25 Opłata za przydział miejsca pod grób murowany o wymiarach 2,50 m x 1,30 m (pojedynczy) w miejscu zlikwidowanego grobu ziemnego na starej części cmentarza 6 480,00 zł
26 Opłata za przydział niszy urnowej 1 944,00 zł
27 Użytkowanie niszy urnowej w związku z pochowaniem na 30 lat 972,00zł
27 Umieszczenie ogłoszenia (format A5) na tablicy ogłoszeń na okres 1 miesiąca 54,00 zł