Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenia

1. Zmiana cennika
Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce informuje, że z dniem 1 lipca 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka wszedł w życie nowy cennik opłat za korzystanie z Cmentarza i urządzeń cmentarnych.

2. Kolumbarium
Ukończona została budowa pierwszego segmentu kolumbarium zlokalizowanego na „nowej” części Cmentarza. Osoby zainteresowane wykupieniem dzierżawy niszy urnowej prosimy o zgłaszanie się do biura ZCK w Wieliczce celem złożenia wniosków o przydział niszy.

3. Miejsca w nowej części cmentarza
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość składania podań o przydzielenie miejsca pod budowę grobów murowanych pojedynczych oraz podwójnych na „nowej” części Cmentarza.

4. Odnowa zabytkowych części cmentarza komunalnego w Wieliczce
W dniu 21.09.2010 do Urzędu Marszałkowskiego wpłynął wniosek ZCK o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Tytuł projektu „Odnowa zabytkowych części cmentarza komunalnego w Wieliczce jako świadectwa historii w kontekście turystyki kulturowej „. Beneficjentem projektu jest Gmina Wieliczka.

Przedmiotem projektu jest renowacja zabytkowej części cmentarza wpisanej decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie do rejestru zabytków pod numerem rejestru B–543, oraz renowacja kaplicy Langerów i dużej kaplicy cmentarnej, objętych ochroną konserwatorską.

5. Przydział miejsca pod budowę pojedynczych grobów murowanych
Od dnia 23 marca 2010 roku mieszkańcy Wieliczki oraz członkowie podległych Cmentarzowi Komunalnemu w Wieliczce Parafii mogą składać wnioski o przydział miejsca pod budowę pojedynczych grobów murowanych na nowej części Cmentarza. W zakładce „dokumenty do pobrania” zamieszczony jest wniosek o przydział miejsca. Zainteresowanych, w momencie składania wniosku prosimy o okazanie Dowodu Osobistego.

6. Zarząd Cmentarza
Dnia 1 maja 2008 roku utworzono nową jednostkę gminną pod nazwą Zarząd Cmentarza Komunalnego. Obowiązki dyrektora jednostki pełni mgr Antoni Sowa.

7. Opłaty
Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce przypomina dysponentom grobów ziemnych o konieczności dokonania opłaty cmentarnej. Opłata dokonywana jest raz na 20 lat. Groby nieopłacone będą wykorzystane do ponownego pochówku. Informujemy, że właścicielem gruntu na którym znajduje się cmentarz jest Gmina Wieliczka.

8. Wycinka drzew.
Wnioski o wycinkę lub przycinkę drzew można składać od 1.04. do 1.06. Prace wykonywane są po okresie lęgowym ptaków. Decyzję o wycięciu drzew podejmuje Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieliczce. W podaniu prosimy umieścić lokalizację grobu przy którym znajduje się drzewo.

9. Ekshumacje
Okres ekshumacji obowiązuje od dnia 15 października do 15 kwietnia. Osoby starające się o przeprowadzenie ekshumacji proszone są o uzyskanie zgody Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wieliczce.

10. Ławki
Ławki mogą być budowane tylko w sytuacji gdy nie przeszkadzają grobom zlokalizowanym w sąsiedztwie oraz nie są umieszczone na ścieżkach między grobami. Na zajęcie dodatkowego gruntu pod ławkę Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce wydaje pisemne zezwolenie oraz pobiera opłatę wg cennika.

11. Zajęcie dodatkowego gruntu.
Na wybetonowanie lub wyłożenie kostką dodatkowego gruntu poza obrysem grobu, wymagana jest zgoda Zarządu Cmentarza Komunalnego i opłata wg cennika.