Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Cmentarz Komunalny w Wieliczce

Plan cmentarza

Wyświetl

Pochówek

Informacje o pochówku

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce

Godziny otwarcia:

Czas letni: 6.00 – 21.00
Czas zimowy: 7.00 – 17.00

KOMUNIKAT ZARZĄDU CMENTARZA KOMUNALNEGO

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników ZCK prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.

Apelujemy o skorzystanie z możliwości kontaktu z Zarządem drogą elektroniczną: cmentarz@zckwieliczka.pl oraz telefonicznie: 12-278-30-04, 697-123-100

Informacja dotycząca korzystania z Kaplicy – Domu Pogrzebowego

 Na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1829) informujemy, iż, zgodnie z § 1pkt 6) lit b ww Rozporządzenia:

od dnia 17 października 2020 r. w strefie czerwonej obowiązującej na terenie powiatu wielickiego

w budynkach i innych obiektach kultu religijnego może znajdować się, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m 2 powierzchni.

W związku z powyższym w Kaplicy Głównej – Domu Pogrzebowym może znajdować się jednocześnie 5 osób z wyłączeniem oprócz osób sprawujących kult religijny oraz osób dokonujących pochowania z tytułu organizującego pochowanie zakładu pogrzebowego.

Jednocześnie uczestnicy ceremonii są zobowiązani do zakrywania ust oraz nosa.

Na zewnątrz, uczestnicy mają obowiązek przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie przy jednoczesnym stosowaniu osłony ust i nosa.

Termin pogrzebów, których ceremonie będą odbywały się w Kaplicy, będą ustalane z godzinnymi odstępami, tak aby możliwa była dezynfekcja pomieszczenia.

INFORMACJA

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce przypomina dysponentom nieopłaconych grobów ziemnych zlokalizowanych na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce o konieczności opłaty cmentarnej.

Opłata ta jest dokonywana raz na 20 lat. Groby nie opłacone będą wykorzystywane do ponownego pochówku. Właściciele nagrobków ustawionych na nieopłaconych grobach są zobowiązani do ich usunięcia. Nagrobki nie usunięte w terminie do trzech miesięcy od daty upływu ważności opłaty cmentarnej będą demontowane przez Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.

Z poważaniem
Dyrektor Zarządu Cmentarza Komunalnego
mgr Antoni Sowa

Cmentarz komunalny w Wieliczce

Nekrologi

Opłaty

Historia

Dęby Katyńskie

Galeria

Regulamin

Dokumenty do pobrania